Tarieven en vergoedingen

Betalen

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code.

Naast dat het mogelijk blijft om direct aan de balie af te rekenen, hebben wij per 1 januari 2020 het verzenden en innen van onze declaraties uitbesteed aan Netpoint Factoring BV.

Netpoint stuurt op ons verzoek de declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekeringspolis ontvangt u een declaratie voor het (rest)bedrag. Wordt de behandeling volledig vergoedt ontvangt u geen declaratie. Indien wij met u afspreken dat de declaratie per email gaat dan ontvangt u per email een melding dat er een nieuwe (rest)declaratie klaar staat. Via deze melding kunt u direct via iDeal betalen of via een link inloggen in uw eigen omgeving in www.uwdeclaraties.nl. Hier vindt u een overzicht van uw declaraties, kunt u declaraties downloaden en kunt u reageren bij eventuele vragen. Mocht u dit niet willen, dan is het altijd mogelijk uw factuur per post te ontvangen.

Heeft u vragen over uw declaraties, dan kunt u die 24 uur per dag, 7 dagen per week stellen via de website www.uwdeclaraties.nl of telefonisch contact opnemen met Netpoint tijdens werkdagen van 08:30 tot 17:00 via 0416-541509.

Voor inhoudelijke vragen over de behandeling kunt u altijd bij ons terecht aan de balie, of bellen tijdens de openingstijden van onze praktijk.

Uw zorgrekening

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Vragen over uw rekening – Netpoint

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Netpoint.

Neem voor de betalingsvoorwaarden of meer informatie contact op met Netpoint. U kunt via het reactieformulier reageren of via onderstaande contactgegevens.

Wilt u reageren via het contactformulier?

Contactgegevens Netpoint
Website: www.netpoint.nl
Elzenweg 31a
5144 MB Waalwijk

Telefoon algemene vragen: 0900-6876468

Fax: 0416-540399

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).