Intake

Uw eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek bespreken we met u uw wensen en verwachtingen. Er zal een mondonderzoek worden verricht. Er worden röntgenfoto’s en eventueel kaak/schedelfoto gemaakt. Daarnaast wordt er een medische anamnese afgenomen.

Uw tandheelkundige gegevens en foto’s, gemaakt door uw vorige tandarts dient u (het liefst per mail) van te voren op te laten sturen.

Bij het eerste bezoek moeten deze gegevens aanwezig zijn. Aan de hand van het onderzoek en de foto’s zullen wij u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit en tandvlees. Indien u geen tandartsverzekering heeft dient u de kosten van het eerste bezoek aan de balie te voldoen.

Behandelplan

Aan de hand van onze bevindingen en uw wensen wordt er een behandelplan met kostenbegroting op schrift gesteld zodra de kosten 200 euro overschrijden. Afhankelijk van de omvang van het plan kan het nodig zijn hier een aparte afspraak voor te maken of gebitsmodellen te vervaardigen, ook hierover wordt u geïnformeerd. Indien u toch af mocht zien van behandeling, betaalt u slechts de kosten voor het opstellen van het plan.

Wat moet u meenemen?

Neem voor uw eerste bezoek een geldige verzekeringspas mee, geldige identificatie en een lijst van uw eventuele medicatie. Uiteraard hechten wij grote waarde aan uw privacy. Met uw gegevens wordt dan ook vertrouwelijk omgegaan en deze zullen niet verstrekt worden aan derden (of collega’s) zonder uw toestemming.

Herinnering per SMS

Voor uw afspraak ontvangt u een SMS-je om u te herinneren aan uw bezoek aan de tandarts/mondhygienist. Zo hoeft u uw afspraak niet te vergeten.

Terugbel verzoek indienen